-----

 


 

6. Nicolaas Pieneman. Interieur met bijbellezende vrouw.

- (6) Nu mag Nicolaas Pieneman (1 jan 1810 - 30 dec. 1860), een voorvader van mijn echtgenote Meintje van Walderveen, niet ontbreken. Olieverf op paneel, 24,5 x 19,5. Interieur met bijbellezende vrouw.

Gezigt op de buitenhaven- (9) Afgebeeld in W. F. Dupont, Pieter Dupont. Zijn leven en werken, 2e druk, Oisterwijk 1947, afb. 138. Vergelijk de Pont Marie van Hogerwaard op deze site onder Andere Schilders en Diversen / F. Hogerwaard, nr. 1.

                     

10. Henk Dieben door Paul van Eeden in 1938 geschilderd. Vrijwel zeker in Den Haag omdat de hr. en mevr. Dieben, net als van Eeden, toen in den Haag woonden. Olieverf op linnen. Foto EK.

Soonius Louis

11. Louis (Lodewijk) Soonius (1883-1956), spelende kinderen in weiland. Olieverf op board. 27x36. Vergelijk zijn impressionistische lumineuze schildertrant met die van Vreedenburgh (zie op pag. Tholen nr. 16).

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

Anderhalve eeuw terug in de tijd kwam ik een Van Hoorn tegen, van wie ik niet eerder gehoord had.

Onderstaand stadsgezicht (Enkhuizen? aldus de veilingmeester) H26 x B42 cm was van een zekere
Van Hoorn (l.o. getekend). Bij achterkant Bocht plus Engelse toren plus onbekende kerktoren
op de achtergrond had ik mijn bedenkingen.

maar kort nadien  bleek het om Godefridus Justinus van Hoorn (1802-1876) te gaan. Ook ander werk van hem wijst naar de Zuiderzeekust.

image.png

             ΨΥΧΗ                             Foto EK


Zie ook in de schelmenroman De Gouden Ezel van Lucius Apuleius het verhaal van Amor en Psyche.

   

P S Y C H E  (2019)

Anderhalve eeuw later liep ik tegen een Jurgen Koen aan, zo apart en origineel, dat ik bezweek voor de manier waarop Koen de emoties van de afgebeelde dame onder een hoek van 45 graden op het doek gekregen heeft. Zulk gebruik van diagonaliteit leert men niet op de tekenschool. Dit beschouw ik als een gelukkige oprisping van inspiratie, die de nog weinig ervaren artiest vaker mag overkomen. Nader bezien meen ik op het gezicht razende drift te zien en – wat kan ik zeggen? – onzekerheid, een begin van aanvaarding. Koen heeft twee gezichten geschilderd.
Die ogen ook, tegen de rand aangedrukt, dus zonder ruimte vóór zich, tegen de ongeschreven artistieke regels, zou je in termen van Joh. Brahms een geslaagde 'verbotener Schritt' kunnen noemen.

Een verhaal over Psyche is te vinden in deel 15 van de blog Mythen en sagen van Martha Pelkman, die de versie van Sophie Ramondt in Mythen en Sagen in de Griekse wereld (1967, 1972, 1987, 2000) volgt. Leven en werk van dr Sophie Ramondt zijn in HEA III, zie hier, besproken.
    “Psyche was een van de mooiste meisjes uit de Griekse wereld. Zij was zo mooi dat de mensen dachten dat zij Aphrodite, de godin van de liefde en seksualiteit, zelf was. De mensen verwaarloosden de tempels van de liefdesgodin en brachten offers aan het meisje. Psyche zelf vond het verschrikkelijk” (Ramondt).
  Geen enkele man durfde haar vader, die koning was van een groot land, nog om haar hand te vragen. Toen haar twee oudere zussen getrouwd waren, werd Psyche eenzaam en erg ongelukkig.

 


In de linker bovenhoek van de kaart uit 1902 van Tamsons toekomstige schoonvader Tymon Meijer zien we de Stedemaagd op de voorgrond, geplaatst in het silhouet van het stadje. Ze draagt het stadswapen met de drie haringen. Rechts van haar Drommedaris en Zuidertoren, links achter haar het Vuurtje.

Stedemaagd en wapen zijn in de loop der eeuwen vaak van verschijning en vorm veranderd. Maar de maeght is maagd gebleven (zegt men).
  Meijers maagd is zijn ontwerp. Ze staat en draagt het wapen dat de kenmerkende attributen in volledigheid bevat, volgens besluit van de Hoge Raad van Adel van 26 juni 1816. Drie gekroonde haringen – tijdenlang dreef de stad op de haringvangst ; drie sterren – het navigatiehulpmiddel voor de vissers (vroeger waren het er vaak twee, als symbolen van Enkhuizen en Gommerkerspel) ; de drie kroontjes tenslotte, teken van de superbe kwaliteit van de vis. Op dit ontwerp van 1902 zijn sommige latere ontwerpen geïnspireerd, bijvoorbeeld het wapen in het Oldenkott album nr. 1 rond 1910 en het wapen in de Koffie Hag Albums (zonder maagd, die was intussen getrouwd) van rond 1930.


  

File:Enkhuizen.ok.jpg
   
Albumplaatje van Oldenkott & Zn.

De Nederlandse tak van Oldenkott begon in 1910 met een serie albums van Nederlandse stads- en gemeentewapens. Dat werd een succes. Uiteindelijk zijn er 10 heraldiekalbums in Nederland en één in Zwitserland uitgegeven. In de jaren dertig heeft Oldenkott nog twee, nu zeer gezochte albums met vogelplaatjes uitgegeven.


 
                    Albumbladzijde met Castricum, Edam, Egmond aan Zee, Enkhuizen en Zaandam.

  File:Oldenkott2.jpg

            Album 1, Nederland, provincies en grote steden. Plaatje 1-90. Tabaksfabrieken Oldenkott.

 

          

Terug naar boven