Cor Kint Opmerkingen, correcties of aanvullingen bij de onderwerpen op deze site zijn welkom.

U kunt ze me per brief of telefonisch doen toekomen.