Cor Kint met viola d'amoreVan Kints composities zijn vier tijdens zijn leven samengestelde werklijsten bewaard. Ze worden hier alle vier weergegeven wegens de onderlinge verschillen en interne inconsistenties. De BUMA-lijst is de meest volledige. Composities z.o. (zonder opusnummer) heeft Kint echter in geen van deze werklijsten opgenomen – uitzondering vormen het zangspel Moeders Wiegelied, de Serenade voor viool en piano (die per ongeluk gedrukt werd als opus 33 en waaraan Kint mogelijk vergeten is later alsnog het op.nr. 38 toe te kennen), alsmede Sarabande & Tambourin, Serenade, en Suite im alten Styl, deze drie voor viola d'amore en piano.

Het zijn niet alleen jeugdwerken z.o. die in de lijsten ontbreken, merendeels zijn het latere werken als de strijkkwartetten, het blaaskwintet, Adagio religioso en Fuga over B-A-C-H voor orgel, alle zonder op.nr. Zie de door mij samengestelde lange lijsten 1.5 en 2.2. Hoeveel onuitgegeven werken zonder opusnummer zoek zijn of verloren gegaan, is daarom niet na te gaan en moeilijk te schatten.

Nummeringen die op enkele bewaard gebleven jeugdwerken voorkomen stammen uit een opuslijst uit 1910 of eerder, die als verloren beschouwd moet worden. Een poging tot reconstructie wordt hier niet ondernomen.

Afbeeldingsresultaat voor Cor Kint geeft orgelconcert

Download hier de werklijsten van Cor Kint (pdf).


De vele uitgaven en bewerkingen door Kint van 18e eeuwse composities voornamelijk voor viola d'amore, veelal daterend van na 1930, zijn niet in de lijsten opgenomen. Een groot deel bevindt zich gedrukt of als manuscript in het NMI, een ander deel is in handen van liefhebbers of zwerft ergens in de wereld rond. Zo bevindt zich in een niet getraceerd archief een Concerto à Viola d'amour Princip., Violino primo, Violino secondo, Viola alta e Basso van de Tsjechische gambist en componist Kontzwindt (Ganswindt, 1775-1807) in een bewerking van Kint m.m.v. Christopher Logue voor viola d'amore en cembalo met een cadens van Carl Wunderle (violist, tevens viola d'amorespeler 1866-1944). Cf. Berck, p. 143, Rosenblum, p. 230. Manuscript.

Aan de werklijst moet een Trio voor 2 violen en acc. toegevoegd worden. Het is een mooi didactisch stukje. De leraar speelt de 1e vioolpartij, de leerling de (eenvoudige) 2e viool. De begeleiding is voor orgel of piano. Het werd me opgestuurd door een kennis van de zoon van een ex-leerling.


Terug naar boven